Zeniitin järvi

Zeniitin matkailualueen keskelle tuleva 10 ha järvi on toiminut Destian louhoksena, mutta sen käyttö on lopetettu vuoden 2017 lopussa ja louhoksen hallinta on siirtynyt Kempeleen kunnalle kesäkuussa 2019. Louhoksen paikalle muodostuu kirkasvesinen kalliojärvi, kun veden tyhjennys lopetetaan 2023. Kempeleessä on vastaava, mutta pienempi järvi lähistöllä Ouluntullin Nesteen takana. Zeniitin järven ollessa matkailualueen keskellä, sen maisemointiin ja suunnitteluun kiinnitetään erityistä huomiota ja järvestä tullaan tekemään koko alueen vetovoimainen keskus. 

Järven kalliot lujitetaan ja louhitaan ja yläreunaan sekä puoleen väliin järveä rakennetaan valaistut ja aidatut näköalareitit. Myös näköalatasanteita on tulossa, sekä alue beach volleyn pelaamiseen. Majoitukselle ja vesistöä hyödyntäville sauna/kahvila toiminnoille on tulossa mahdollisuus sijoittua vesistön ääreen. Järvestä tulee Kempeleen kunnan kolmas virallinen uimaranta. Virkistysreitit tulevat useasta suunnasta Zeniittiin ja palvelevat vapaa-ajan ja liikunnan mahdollisuuksia. Zenittiin on siis hyvät yhteydet sekä pääväyliä pitkin autolla, että pyöräteitä, latuja ja polkuja pitkin reitistöjä hyödyntäen. 

Lisätietoa:
kunnallistekniikkapäällikkö Paula Kettunen, p. 050 463 6502