Ota yhteyttä Tapahtumat

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 18.6.2019.

Rekisterin nimi
VisitKempele-sivuston palvelurekisteri

Rekisterinpitäjä
Kempeleen kunta
Vihikari 10
90440 Kempele
kirjaamo[at]kempele.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Soile Pitkänen
soile.pitkanen[at]kempele.fi

Tietosuojavastaava
Valle Uimonen
tietosuojavastaava[at]kempele.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja säilytysajat
Tallennamme VisitKempele-sivuston tarjouspyyntölomakkeelle täydennetyt tiedot palveluntarjoajayrityksille luovuttamista varten. Palveluntarjoajayritykset käsittelevät luovutettuja tietoja palveluidensa tarjoamiseksi ja omien tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti. Kempeleen kunta käyttää tietoja tilastointiin.

Tarjouspyyntölomakkeelle täydennetyt tiedot tallennetaan tarjouspyyntöjen lähettämisen ajaksi. Tilastotietoja säilytetään kahden vuoden ajan.

Keräämme ja tallennamme evästeitä Google Analytics – työkalun avulla VisitKempele-verkkosivustolla. Evästeitä käytämme markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, markkinoinnin raportointiin ja analysointiin.

Henkilötietojen käsittelyn peruste
Tarjouspyyntölomakkeella luovutettuja tietoja käsitellään luovuttajan suostumukseen perustuen.

Rekisterin tietosisältö
Henkilötiedot:
- Nimi
- Sähköpostiosoite
- Yritys
- Puhelinnumero
Tietoja tarjouspyyntöön liittyen:
- Tilaisuuden luonne ja ajankohta
- Toivottu palvelu
Evästäiden kautta kerättävät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
- Verkkolomake
- Evästeet

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti palveluntarjoajayrityksille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja käsitellään tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen.
Rekisterin tietoja säilytetään sähköisesti ja suojattuna ulkopuolisilta teknisten suojakeinojen avulla.
Pääsy rekisteriin on rajattu vain niille henkilöille, joilla on tehtäviensä vuoksi tarve käsitellä rekisterin tietoja.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröity voi esittää minkä tahansa oikeuksiinsa liittyvän pyynnön rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Ennen pyynnön toteuttamista rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan.
- Oikeus saada pääsy tietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy hänen rekisterissä oleviin henkilötietoihinsa.
- Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat virheelliset tiedot rekisteröidyn näin pyytäessä.
- Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää hänen henkilötietojensa poistamista rekisteristä. Mikäli henkilötietojen säilytykselle ei esimerkiksi peruutetun suostumuksen myötä ole perustetta, henkilötiedot poistetaan.
- Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos jokin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan edellytyksistä täyttyy.